Arkiv for Mathias Bismo

Gotfred Appel og snylterstaten

Nr 4 2009

Sentralt i denne danske terroristgruppen, Blekingebanden, sitt teoretiske grunnlag står teorien om snylterstaten.

Denne teorien ble utviklet av dansken Gotfred Appel (1924–92).

Les resten av artikkelen

Raddis! (bokomtale)

Nr 4 2009

Per Velde: Raddis! Koloritt forlag, 2009 I 1998 ga Per Velde ut boka Løp – den gamle verden er etter deg (se Røde Fane 2/98). Nå, 11 år senere, kommer fortsettelsen. Raddis! tar opp tråden etter opptøyene i Paris i 1968 og følger student Stein Hamres utvikling frem til 1972. Rent sjangermessig er dette en […]

Les resten av artikkelen

Hva er en nasjon?

Nr 3 2005

I dagligtalen blir begrepet nasjon ofte satt synonymt med stat. Den samlede produksjonen i landet kalles brutto nasjonalprodukt. Den norske regjeringen lager et nasjonalbudsjett og hevder å fremme Norges nasjonale interesser i internasjonale fora. Verdensorganisasjonen heter Forente Nasjoner, på tross av at den utgjøres av stater. Denne begrepsforvirringen er ikke unaturlig når man tar i betraktning hvordan nasjonalitetsbegrepet har oppstått. Om man imidlertid ønsker å ta det nasjonale spørsmålet opp til vurdering, er det viktig å ha klarhet i begrepene.

Les resten av artikkelen

Nyliberalismen og sysselsetting – klassesamarbeidets nederlag i EU (Økonomi)

Nr 4 2007

I mellom- og etterkrigstiden utviklet det seg et omfattende klassesamarbeid på en kapitalistisk basis. Dette er i dag i ferd med fullstendig å forsvinne i EU, ikke minst takket være EUs sysselsettingspolitikk.

Les resten av artikkelen

Om å overkomme sionismen (bokomtale)

Nr 4 2007

Etter Oslo-prosessens sammenbrudd og de stadig dårligere utsiktene til en tostatsløsning i Israel/Palestina-området, har det kommet flere bøker som tar for seg hvorfor en enstatsløsning ikke bare er å foretrekke i dagens situasjon, men faktisk også er den beste løsningen på denne konflikten.

Les resten av artikkelen

« Forrige side