Arkiv for Mathias Bismo

Sosialdemokratiet i krise

Nr 4 2011

På slutten av 90-tallet hadde sosialdemokratiske partier regjeringsmakt i 12 av de da 15 medlemslandene i EU.

Høyreregjeringene som hadde dominert få år tidligere, hadde falt, én etter én.

I dag er situasjonen snudd fullstendig på hodet.

Les resten av artikkelen

Kritikk av globaliseringsteorien (omtale)

Ukategorisert

Jørgen Sandemose befester sin plass – i sin nye bok Kritikk av globaliseringsteorien, med undertittel Om nødvendig forståelse av produksjonsmåter og verdensmarked – som en autoritet på marxistisk filosofi og historieforståelse i Norge. Denne posisjonen er i stor grad oppnådd gjennom at han er en av få, om ikke den eneste, som fører slike debatter på norsk – dessverre.

Les resten av artikkelen

Kritikk av globaliseringsteorien (omtale)

Nr 3 2011

Jørgen Sandemose befester sin plass – i sin nye bok Kritikk av globaliseringsteorien, med undertittel Om nødvendig forståelse av produksjonsmåter og verdensmarked – som en autoritet på marxistisk filosofi og historieforståelse i Norge. Denne posisjonen er i stor grad oppnådd gjennom at han er en av få, om ikke den eneste, som fører slike debatter på norsk – dessverre.

Les resten av artikkelen

Sosialisme på Cuba?

Nr 4 2010

I Rødt! nummer 3/2010 kan man lese Richard Levins’ artikkel Å besøke eit sosialistisk land. Artikkelen har flere interessante og viktige sider, men dessverre går han i den fella så alt for mange på venstresida både har gjort og gjør. Han er ikke villig til å gå inn i noen diskusjon om karakteren til det landet han tar for seg, i dette tilfellet Cuba, men legger heller det myndighetene sier til grunn. Skal man forstå et land er det sjelden lurt.

Les resten av artikkelen

Aktiv sekularisme

Nr 3 2010

Hvorfor er religion, på tross av vitenskapelige og samfunnsmessige fremskritt, fortsatt en levende kraft for det store flertallet av verdens befolkning? Hvordan bør en forholde seg til den virkeligheten?

Les resten av artikkelen

Gotfred Appel og snylterstaten

Nr 4 2009

Sentralt i denne danske terroristgruppen, Blekingebanden, sitt teoretiske grunnlag står teorien om snylterstaten.

Denne teorien ble utviklet av dansken Gotfred Appel (1924–92).

Les resten av artikkelen

Raddis! (bokomtale)

Nr 4 2009

Per Velde: Raddis! Koloritt forlag, 2009 I 1998 ga Per Velde ut boka Løp – den gamle verden er etter deg (se Røde Fane 2/98). Nå, 11 år senere, kommer fortsettelsen. Raddis! tar opp tråden etter opptøyene i Paris i 1968 og følger student Stein Hamres utvikling frem til 1972. Rent sjangermessig er dette en […]

Les resten av artikkelen

Om oppdelinga av Jugoslavia (omtale)

Nr 1 2008

Monthly Review har i snart 60 år levert gode analyser og bidratt sterkt til spredning av kunnskap på venstresida. Fjorårets oktoberutgave er et godt eksempel på dette. Utgaven var uvanlig, i den forstand at det kun inneholdt én lang, men desto viktigere, artikkel. I følge redaksjonen er Edward S. Herman og David Petersons artikkel om oppdelingen av Jugoslavia "på det nåværende tidspunkt den definitive kritikken av USA/Natos rolle i utnyttelsen og eskaleringen av den jugoslaviske tragedien og det ‘vestlige venstre-liberale intellektuelle og moralske kollapsen’ som gjorde dette mulig". Det er mye sannhet i denne påstanden.

Les resten av artikkelen

Hva er en nasjon?

Nr 3 2005

I dagligtalen blir begrepet nasjon ofte satt synonymt med stat. Den samlede produksjonen i landet kalles brutto nasjonalprodukt. Den norske regjeringen lager et nasjonalbudsjett og hevder å fremme Norges nasjonale interesser i internasjonale fora. Verdensorganisasjonen heter Forente Nasjoner, på tross av at den utgjøres av stater. Denne begrepsforvirringen er ikke unaturlig når man tar i betraktning hvordan nasjonalitetsbegrepet har oppstått. Om man imidlertid ønsker å ta det nasjonale spørsmålet opp til vurdering, er det viktig å ha klarhet i begrepene.

Les resten av artikkelen

Nyliberalismen og sysselsetting – klassesamarbeidets nederlag i EU (Økonomi)

Nr 4 2007

I mellom- og etterkrigstiden utviklet det seg et omfattende klassesamarbeid på en kapitalistisk basis. Dette er i dag i ferd med fullstendig å forsvinne i EU, ikke minst takket være EUs sysselsettingspolitikk.

Les resten av artikkelen

Om å overkomme sionismen (bokomtale)

Nr 4 2007

Etter Oslo-prosessens sammenbrudd og de stadig dårligere utsiktene til en tostatsløsning i Israel/Palestina-området, har det kommet flere bøker som tar for seg hvorfor en enstatsløsning ikke bare er å foretrekke i dagens situasjon, men faktisk også er den beste løsningen på denne konflikten.

Les resten av artikkelen

« Forrige side