Arkiv for Halvor Fjermeros

Fint og autentisk, men nærsynt om dansk partisuksess

Bokomtaler Nr 2a 2017

Fredrik V. Sand Den danske suksessen: Enhedslisten Oslo: Manifest forlag, 2017, 159 s. Halvor Fjermeros er forfatter og bystyrerepresentant for Rødt i Kristiansand Enhedslisten har via en omfattende «modernisering» oppnådd større suksess enn sine nordiske søsterpartier, målt både i oppslutning og medlemstall, gitt parlamentarisk innflytelse, men også svekket politisk gangsyn, lærer vi av denne boka. […]

Les resten av artikkelen

Populisme er navnet på systempartienes forvitring

Nr 2a 2017

Populisme kan brukes som historiske begrep, men ikke som veiledning til politisk handling. Ordet er tømt for meningsbærende innhold, og det er en avsporing fra nødvendig politisk og organisatorisk arbeid å nedkalle «venstrepopulisme» som tidas løsning.

Les resten av artikkelen

Europas «venstresider» i revolt eller revers?

Bokomtaler Nr 4 2016

Catarina Principe og Bhaskar Sunkara (red): Europe in revolt Chicago: Haymarket Books, 2016, 203 s. Popgruppa The Hollies sang en gang «King Midas in reverse», skrevet av Graham Nash året før han ble med i supergruppa med den berømte forkortelse C, S & N. Jeg kom i hau’ denne omvendte kong Midas, for i stedet […]

Les resten av artikkelen

Hvilken side står vi på?

Nr 3 2016

Norge har snart nådd et metningspunkt når det gjelder flyktninger. Det er hovedpoenget til Halvor Fjermeros i Rødt! nr. 2 2016. Riktignok Fjermeros ta imot noen flere kvoteflyktninger, men det gjennomgående poenget i hans innlegg er at Norge ikke må åpne for flere flyktninger. Han stiller seg dermed på feil side i flyktningdebatten ved å […]

Les resten av artikkelen

Faktafylt og detaljrikt, men blodfattig om Syriza

Bokomtaler Nr 2 2016

Ellen Engelstad: Syriza. Den greske våren og kampen om Europas sjel Oslo: Manifest forlag, 2016, 158 s. En av den moderne politiske historiens mest ubegripelige hendinger fant sted i juli fjor da den greske statsminister Alexis Tsipras, bare dager etter folkets kraftfulle nei i folkeavstemninga om EUs gjeldspakke, dro til Brussel og bøyde kne for […]

Les resten av artikkelen

Solidaritet og virkelighet i norsk flyktningpolitikk

Nr 2a 2016

Halvor Fjermeros skrev et svar til mitt innlegg om flyktningpolitikk i Rødt! nr 2/2016. Han spør like godt om jeg i det hele tatt hører hjemme i et arbeiderklasseparti, eller om jeg hadde passet bedre i et parti for velmenende humanister.

Les resten av artikkelen

Solidaritetstanken er universell

Nr 2a 2016

Trugar innvandringa velferdsstaten, slik Fjermeros hevdar, i Rødt! nr 2/2016? Mi oppfatning er, i likskap med Maria Wasvik i Rødt! 1-2016 og truleg til skilnad frå Halvor Fjermeros i neste nummer, at Ali og mange av hans jamlikar bør få opphaldsløyve i Norge.

Les resten av artikkelen

Arbeiderklasseparti eller velmenende humanister?

Nr 2 2016

Hold flyktningdebatten redelig og faktabasert, skreiv Maria Wasvik i Rødt! 1/16 som vil åpne for å liberalisere arbeidsadgangen for flyktninger. Men faktum er at EØS og vikarbyråer har skapt et press på tariffavtaler og en kriminalitet i norsk arbeidsliv som gjør at demninga er i ferd med å briste. En asylpolitikk som ikke tar dette […]

Les resten av artikkelen

Med Podemos til himmels – og halvveis ned igjen

Bokomtaler Nr 3 2015

Lotta Elstad: Den spanske sensasjonen Manifest forlag, 2015 Den spanske sensasjonen, kaller Lotta Enstad den lille pamfletten om Podemos. Det er en god og kompakt presentasjon av det unge partiet, beskrevet midt i en omskiftelig prosess. Spørsmålet er om fenomenet vil bli omtalt som en sensasjon i tidas fylde. I vår kom det ei bok, […]

Les resten av artikkelen

EU i krise

Bokomtaler Nr 2 2015

Ingeborg Eliassen: Harde tider – Det nye arbeidslivet i Europa Oslo: Spartacus forlag 2014 Halvor Fjermeros: Uro i Euroland – Faglig avmakt og sosial motstand i EUs nye arbeidsliv Oslo: Res Publica 2014 Det vrimler med bøker og rapporter om krisa i EU. Det er dyster lesning. Fattigdommen brer om seg, velferdsstatens demonteres, faglige rettigheter […]

Les resten av artikkelen

Uro i Euroland

Nr 2 2015

– I Spania kan man få 30 000 euro i bot for å «fornærme staten», mens man kan få hele 600 000 euro i bot for ulovlige demonstrasjoner mot «strategiske installasjoner». Dette kan ikke kalles et liberalt demokrati. Halvor Fjermeros snakker om det endrete Europa, og vilkårene for kamp.

Les resten av artikkelen