Innhold

Av

Nr 1 2014

Leder 2
Plukk 4
Jenny Dahl Bakken: Intervju med Kjersti Ericsson i forbindelse med 70 årsdagen 6
Jorun Gulbrandsen: Intervju med Unni Kjærnes om forbruksproblemer i radikal politikk 10
Siri Jensen: Snakk fram kvinners erfaringer 16
Zuhal Yesilyurt Gündüz: Feminiseringen av migrasjon. Omsorg og den nye emosjonelle imperialismen 24
Sandra Ezquerra: Varsel til spanske feminister – abortforslaget må stoppes 36
Mari Jonassen: Fyrstikkarbeidernes streik i 1889, Fernanda Nissen og den tidlige sosialismen 40
Ulrik S. Kohl: Enhedslisten nest størst, og hva da? 46

Novelle:

Øyvind Bremer Karlsen: Bikkjer 50

Debatt:

Svein Lund: På naturen eller gruvekapitalen si side? 52

Bokomtaler:

Tre internasjonale kvinnepionerer: Fra Beirut til Moskva og Addis Abeba 55
Kvinnekamp og klassekamp 60
Oslo-avtalen tjue år etter 63
Romfolk – etnisk diskriminering og klasseundertrykking 66
Et kjærlig og rettferdig blikk 70
Nærblikk på svensk politikk 72
En ny industriell revolusjon? 74
Debattbok for å forandre 76
Født feminist 78
Et hjertes beliggenhet 79
Bøker fra Sør 81
Mist ikke lenkene! 83