Innhold

Av

Nr 2a 2013

Leder: Coop – litt ditt? ………………. side 3
Sagt om Thatcher ……………………… side 4
Uttalelse fra Nei til EU ………………. side 5
Mathias Bismo: Thatcher som musikk ……… side 7
Tom Mills: Ein klassekrigar døyr ……….. side 9
Kari Celius: 1986: Thatcher til Oslo ……. side 22
Rolv Rynning Hanssen: Thatcherismen lever .. side 30
Bjørn Tore Egeberg: Folkhemmet rakner …… side 36