Arkiv for 2018

Nr 1 2018
Nr 2 2018
Nr 2a 2018

Organisasjonsaristokratiet (eller om presset mot folkelige ledere)

Nr 1 2018

Hvorfor svikter LO i pensjonskampen? Hvorfor er LO for EØS, som raserer LOs eget fundament? Hvordan kunne antikrigspartiet SV ende opp som puddel for USA og imperialismen? Terje Tvedt viser i artikkelen: «Det humanitær-politiske kompleks og venstresidens politiske krise – tilfellet SV» hvordan framveksten av et bistandsaristokrati nært knyttet til staten har vært avgjørende for […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Ansvar

Nr 1 2018

Det var vi lærere som lærte geologene forskjell på metamorf og sedimentær så det er vår skyld at nasjonen pumper lommebøker og barnelunger fulle av olje og at gravide ikke bør spise torsketunger lenger vi tegna celledeling på tavla og lærte legene at døden er noe gammeldags vi ikke trenger vi må ta ansvar for […]

Les resten av artikkelen

Intervju med Harriet Bjerrum Nielsen: Kjønn, klasse og etnisitet i skolen

Nr 1 2018

Det mangler ikke på politiske ambisjoner for den norske skolen. Den skal gjøre gangs folk av barna som kommer dit, utligne klasseforskjeller, og produsere den arbeidskraften Norge trenger. Nasjonale prøver, PISA og andre målinger påstår å kunne si noe om kvaliteten i skolen. Men hvordan står det til i klasserommet, hvis vi går bak statistikken, […]

Les resten av artikkelen

Deltid – ubehagelige spørsmål og urovekkende svar?

Nr 1 2018

Deltid som ikke er påtvunget, oppfattes av både politikere, partene i arbeidslivet og forskere som et problem. Deltidsarbeid er en trussel både mot velferdsstaten, som trenger arbeidskraften, og mot likestillingsprosjektet, ved å undergrave kvinners økonomiske uavhengighet. Når mange kvinner i Norge i dag allikevel velger å jobbe deltid, blir spørsmålet hva grunnene til dette kan […]

Les resten av artikkelen

Hvis IKT ikke fantes i skolen

Nr 1 2018

Etter over ti år med digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen er den digitale praksisen i norske skoler svært varierende. Mens kompetansen er høy hos mange, har noen så svake digitale ferdigheter at de sliter med å mestre sin digitale hverdag. Noe av årsaken til dette skillet synes å være lav digital kompetanse […]

Les resten av artikkelen

Testregimene i skolen: Kvalitet eller bare et helvete?

Nr 1 2018

Elever testes og måles, rangeres og klassifiseres. Systemene er ofte utarbeidet av statistikere og resultatene serveres som den ultimate sannheten om skolen. Den som hever stemmen mot tester, blir sagt å være mot resultater og ikke minst mot kunnskap om hva som skjer i skolen. Hvordan ble det sånn?

Les resten av artikkelen

Skoledebatt for 100 år siden

Nr 1 2018

Debatten om hvordan skolen skal være er ikke ny. Her er et lite utdrag fra debatten om et av de store temaene for 100 år siden: retten til fysisk avstraffelse. Fernanda Nissen var kvinnesaksforkjemper, sosialist og medlem i Arbeiderpartiet. Hun er kanskje mest kjent for sin rolle under fyrstikkarbeiderstreiken i 1889, men var også valgt […]

Les resten av artikkelen

Karl Marx, David Harvey – og gjeldsbobla i Kina

Nr 2 2018

Mellom 2011 og 2013 – i løpet av to år – brukte Kina 6 500 millioner tonn sement. USA forbrukte 4 500 millioner tonn sement mellom 1900 og 1999. På to år brukte altså Kina 45 prosent mer sement enn det USA gjorde på 100 år. Kinas gjeld ble firedoblet fra 2007 til 2015. Dette […]

Les resten av artikkelen

Flytt skolen ut av skolen!

Nr 1 2018

Hvorfor skal barn og ungdom være stengt inne i egne barne- og ungdomsbygninger i 13 år? Studiet av naturen skjer best i naturen, forståelse av samfunnet får vi ved å delta i det, arbeid læres sammen med de arbeidende. Det finnes mange eksempler på at skolen flytter ut av skolebygget, og at det er bra […]

Les resten av artikkelen

Marx om religion og kapitalismen som religion

Nr 2 2018

Marxismen baserar seg i hovudsak på filosofisk materialisme, som m.a. utelet tilværet av overnaturlege vesen i alle formar. Det er i den verkelege verda ikkje bruk for slike forklåringar på livet og universet – ikkje minst i dag – det gjer vitskap og forsking. Naturen og universet inneheld sine eigne forklåringar, og det gjeld å […]

Les resten av artikkelen

Tema: Marx 200 år

Nr 2 2018

5. mai er det 200 år siden Karl Marx ble født. Selv om vi markerer dette i en verden som står fjernt fra det idealet han viet sitt livsverk til, kan man knapt overvurdere den betydningen dette livsverket har hatt. Politiske tenkere kommer og går, Marx består.  

Les resten av artikkelen

Marx 200 år

Innholdsliste Nr 2 2018

Leder: Stem nei til pensjonsranet! 4 Plukk 6 Samtalen: Marx i makta skorridorer 8 Mathias Bismo: Mellom vilje og vitenskap 16 Jokke Fjeldstad: Kommunisme – himmel, helvete eller frigjøring 22 Ivar Jørdre:Marx om religion og kapitalismen som religion 30 Torstein Dahle: Karl Marx, David Harvey – og gjeldsbobla i Kina 38 Hallvard Berge: Hva bestemmer […]

Les resten av artikkelen

Kommunisme – himmel, helvete eller frigjøring?

Nr 2 2018

Er kommunisme forbrytelser, grusomheter og diktatur eller et utopisk drømmesamfunn vi vil få oppleve i framtida. Eller er det arbeiderklassens frigjøring? Jeg ser på kommunisme som en frigjøringsprosess fra kapitalens utbytting og ikke et virkelighetsfjernt drømmesamfunn. Et samfunn arbeiderklassen idag er gode nok til å skape.

Les resten av artikkelen

Hva med skolen?

Nr 1 2018

Skolen er et evig tema i norsk politisk debatt. Et grunnlag for personlig irritasjon er hvor ofte denne debatten foregår på tv og radio uten lærere tilstede. I disse debattene slår ofte de borgerlige partiene fast at skolen nå er på rett vei. Det har grundige tester vist, og dessuten tilbringer elevene mer tid på […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1 2018

Innholdsliste Nr 1 2018 Siste nummer

Leder: Hva med skolen? Av Stian Bragtvedt Plukk Samtalen: Kjønn, klasse og etnisitet i skolen Guro Sibeko: Dikt: Ansvar Jorunn Gulbrandsen: Flytt skolen ut av skolen! Stian Bragtvedt: Skoledebatt for 100 år siden Jorunn Folkvord:Testregimene i skolen: Kvalitet eller bare et helvete? Magnus Henrik Sandberg: Hvis IKT ikke fantes i skolen Cathrine Egeland:Deltid – ubehagelige […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side