Arkiv for Nr 4 2016

Ingen kategorier

Fra Marx til nyere kapitalkritikk

Bokomtaler Nr 4 2016

Dag Østerberg: Fra Marx til nyere kapitalkritikk Oslo: Pax Forlag, 2016, 192 s. Boka til Østerberg er et viktig forsøk på å reaktualisere den marxistiske samfunnskritikken. Allerede før publiseringen av Østerbergs nye bok, ble den kritisert av Gunnar C. Aakvaag, som på forhånd kunne konstatere: «Karl Marx sine analyser av kapitalismen [er ikke ] stedet […]

Les resten av artikkelen

Gulfmonarkene – Vestens varige venner?

Nr 4 2016

Saudi-Arabia og de andre eneveldige konge- og sjeikdømmene rundt Persiagulfen har gjennom den kalde krigen og fram til i dag vært Vestens viktigste allierte i Midtøsten. Vil det fortsette med Trump?

Les resten av artikkelen

Økende misbruk av «arbeidstrening» i butikker

Nr 4 2016

Lønnsbudsjettene i butikkene presses til det ytterste. På forhånd har toppledelse, eiere, kjøpesentre og andre forsynt seg grovt fra driften. Fristelsen til å kompensere med gratis arbeidskraft gjennom NAV-tiltak er stor, og brukes slik vi i HK erfarer i stadig større utstrekning. At dette skulle komme som et plutselig innfall fra varehandelsbransjen om å drive […]

Les resten av artikkelen

Målstyring og demokrati

Nr 4 2016

Målstyring med folkelig makt over målsetting og målemetoder kan bli en sentral del av den demokratiske sosialismen, og er dessuten en kjærkommen anledning til å utfordre elitens styringsrett i dag.

Les resten av artikkelen

Nr 4/16

Innholdsliste Nr 4 2016

Innhold nr 4 2016 Leder: Syria Plukk Rødt!-samtalen. Kajsa Ekis Ekman: Det europeiske venstre Hans Ebbing: Kampen om «marxismen» Jokke Fjeldstad: Delingsøkonomien og den nye hverdagen John Thomas Suhr: Økende misbruk av «arbeidstrening» i butikker Jorun Gulbrandsen: Normalarbeidsdagen: Verdt en kamp! Leidulf Husjord: Målstyring og demokrati Ursula Huws: Slutten for middelklassen? Terje Alnes: Angrep på […]

Les resten av artikkelen

Slutten for middelklassen?

Nr 4 2016

I går morges ble jeg plutselig slått (det føltes kroppslig, som et slag) av erkjennelsen at det var veldig sannsynlig at Trump ville vinne det amerikanske presidentvalget. Jeg fulgte halvveis med på morgennyhetene på BBC, mens jeg lagde frokost. Trump brukte ordet arbeiderklassen!

Les resten av artikkelen

Syria og venstresida

Nr 4 2016

Krigen i Syria har nå vart i over fem år. Nesten like lenge har den anti-imperialistiske venstresida diskutert hva som skjer, og hva vi skal legge vekt på. Synspunktene befinner seg grovt sett på en akse mellom ytterpunktene støtte til det folkelige opprøret eller støtte til Assads kamp mot terror. De første årene var Norge […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side