Arkiv for 2010

Nr 1 2010
Nr 2 2010
Nr 2A 2010
Nr 3 2010
Nr 3A 2010
Nr 4 2010

Krigen i Afghanistan og Norge

Nr 2 2010

Norge har deltatt i krigen i Afghanistan helt fra begynnelsen av i 2001. Det norske forsvaret har bidratt både til den amerikanske operasjon Enduring Freedom, OEF, som for tida utgjør en styrke på rundt 36 000 soldater, og den NATOledede International Security Assistance Force, ISAF, en styrke for tida på rundt 86 000 soldater fra 43 land.

I skrivende stund har Norge rundt 500 soldater og et helikopterdetasjement basert i Maimane som del av ISAF.

Les resten av artikkelen

El Salvador

Nr 2 2010

Med slagord som «håpet blir født» og «forandringen kommer» vant FMLN presidentvalget i 2009.

Ett år etter valgseieren er Mauricio Funes fortsatt populær, selv om landet står overfor store økonomiske utfordringer og skyhøy kriminalitet.

Hvilken regjering er det El Salvador har fått, og hvilke nye allianser er blitt bygget opp? Kan landets fattigste forvente strukturelle endringer?

Les resten av artikkelen

Vår tids veikryss: Projiseringer på kort og litt lenger sikt

Nr 2 2010

Hvor vi er:

Verden har gått inn i en depresjon, som enda ikke har slått inn for fullt (i løpet av de neste fem årene).

USA er på vei inn i en alvorlig svekkelse av geopolitisk makt, som enda ikke har slått til for fullt (i løpet av de neste fem årene).

Miljøet i verden er på vei inn i en alvorlig krise (og det vil ikke bli gjort stort med det) (i løpet av de neste fem årene).

Les resten av artikkelen

Reclaim the state (bokomtale)

Nr 2 2010

Hilary Wainwright: Reclaim the State Experiments in popular democracy Seagull Books, 2009   Hilary Wainwright er en britisk feminist og sosialist, kanskje mest kjent som redaktør for det engelske tidsskriftet Red Pepper. Hun har lenge deltatt i debatten om venstresida og hva som skal være veien framover.   Reclaim the State tar for seg forskjellige […]

Les resten av artikkelen

Balansekunst (bokomtale)

Nr 2 2010

Rohinton Mistry: Balansekunst Aschehoug, 2004 Den indiskfødte forfatteren Rohinton Mistry har skrevet en roman fra sitt hjemland. Boka heter Balansekunst og har et tema som tilsynelatende syns å være hentet fra det velkjente refrenget i Bob Dylans sang Like a Rolling Stone. How does it feel. To be without a home. Like a complete unknown. […]

Les resten av artikkelen

Høyrepopulisme i Vest-Europa (bokomtale)

Nr 2 2010

Tor Espen Simonsen (redaktør), Anders Granås Kjøstvedt (redaktør), Katrine Randin (redaktør): Høyrepopulisme i Vest-Europa Unipub forlag, 2009   Høyrepopulistenes store valgfremganger i Vest-Europa de siste 20 årene er et tema som har inspirert mange til å studere fenomenet. Ett eksempel på dette er boka Høyrepopulisme i Vest-Europa med bidrag fra en gruppe masterstudenter i kretsen […]

Les resten av artikkelen

Om å forstå klasse – mot ein integrert analytisk metode

Nr 2 2010

Då eg byrja skrive om klasser midt på 1970-tallet, såg eg på marxistisk og positivistisk (erfaringsbasert) samfunnsvitskap som klart avgrensa og i strid med andre tankeretningar.

Eg hevda at marxismen hadde klare epistemologiske (erkjenningsmessige) premiss og metodiske tilnærmingar som stod fundamentalt i motstrid til rådande samfunnsvitskap.

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 2 2010

Leder: Herrevelde i LO Olav Randen: Norsk landbrukspolitikk i ei verd med svolt Tema: Folk og makt: Jørn Magdahl: Arbeiderstyrte bedrifter i heis Roar Eilertsen: Arbeiderstyrte bedrifter – noen erfaringer Hilary Wainwright: Deltakardemokrati – og korfor rørsler spelar ei rolle Steve Ellner: Om nabolagsrådene i Venezuela Andreas Lutro: Ungdommens frammarsj Subcomandante Marcos: Om kart og […]

Les resten av artikkelen

Lanseringsmøte:Hvordan kan folket bestemme?

Nr 2 2010

Torsdag 29. april kl. 1900 på Litteraturhuset, Kjelleren

Er deltakende demokrati, arbeiderstyrte bedrifter, styrking av offentlig sektor en strategi for at arbeiderklassen kan utfordre kapitalen idag?

Panel:

  • Jørn Magdahl, Rødt
  • Ingerid Straume, Attac
  • Anne Grethe Krogh, Fagforbundet
  • Ingvar Skjerve, forfatter av boka Deltakerne, SV

    Les resten av artikkelen

«Latsabbane»

Nr 1 2010

Ei kampanje er i gang som seier at folk helst ikkje vil jobba. Og at legane hjelper «latsabbane». Sanninga er at dei fleste er i arbeid i Noreg. Til forskjell frå mange andre land så jobbar kvinner og mens dei er svangre og har ansvaret for barn. Samstundes er deltakinga blant funksjonshemma og eldre høg. […]

Les resten av artikkelen

Eit ideologisk bombardement mot kvinner

Nr 1 2010

Gudrun Kløve Juuhl inviterte Marielle Leraand, leiar i Kvinnegruppa Ottar i Oslo, heim på kjøkenet til ein kopp kaffi og ein prat – om porno.

Les resten av artikkelen

Spredte minner fra kampen mot porno

Nr 1 2010

Fram til slutten av 70-åra var det lite som tyda på at en feministisk kamp mot porno var i emning.

Predikanten Arild Edvardsen derimot hadde vært på banen. I 1969 fikk han med seg tusenvis i tog under parolene «Bort med pornopesten, kjærligheten er ren», «Norge! Husk Sodoma og Gomorra!»

Les resten av artikkelen

Fra ridder til sutrekopp

Nr 1 2010

Følsomme fedre som klager over morsfokusert fødselsomsorg, står frem.

Er det slik at mødrene truer fars identitet som far?

Les resten av artikkelen

The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling

Nr 1 2010

Har lovgiverne og likestillingsapparatet vært utsatt for en fiendtlig overtakelse, og blitt en institusjonell forlengelse av aggressive fedreinteresser?

Representerer denne koalisjonen vanlige likestillingsorienterte menn og deres interesser?

Les resten av artikkelen

Hull

Nr 1 2010

de er over alt hullene i ozonlaget i utviklinga i fordelinga av godene jeg stirrer gjennom ett prøver å se framtida Jonas A. Larsen  

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp i Bolivia

Nr 1 2010

Det har de siste årene skjedd store endringer i Bolivia. Hvilken rolle spiller kvinner og deres organisasjoner i endringsprosessen i Bolivia?

Gjør de konkrete framskritt i kvinnekampen under Morales, eller har kvinnenes krav blitt satt på vent?

Les resten av artikkelen

Prostituerte og urfolkskvinner i Mexico

Nr 1 2010

I Mexico har det politiske alternativet, Den andre kampanjen, åpnet for allianser og solidaritet mellom to av verdenshistoriens mest marginaliserte grupper: kvinner som selger sex, og urfolkskvinner.

Les resten av artikkelen

Sekstimarsdag i krisetider

Nr 1 2010

Kan finanskrisa gi nye sjansar til å prøva sekstimarsdagen? Kva må i så fall til for at slike forsøk skal bli vellykka?

Kan sekstimarsdagen brukast til å dempa noko av skadeverknadene av den arbeidsløysa som følgjer av finanskrisa?

Les resten av artikkelen

Deltakende demokrati i Porto Allegre (intervju med Hillary Wainwright)

Nr 1 2010

Den britiske sosialisten og feministen Hillary Wainwright var i Norge i februar i forbindelse med Attac-konferansen En annen verden er mulig – men hvilken?

Stian Bragtvedt intervjuet henne.

Les resten av artikkelen

Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter

Nr 1 2010

1. Tariffoppgjøret 2010 – Likelønnspott nå I 2010 har vi en historisk mulighet til å få kvinnelønn som en like naturlig del av tariffopp¬gjøret som lavtlønn. Etter at likelønnskommisjonen foreslo en statlig likelønnspott på 3 milliarder har regjeringen nå lovt sitt bidrag dersom partene i tariffoppgjøret gjør sin del av jobben. Det ligger nå et […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »