Arkiv for Nr 1 2010

Ingen kategorier

Lanseringsmøte: Er pornokampen død?

Nr 1 2010

Kampen mot porno var en massebevegelse. I dag er pornobålene borte. Men hvor ble det av kampen mot porno? Har pornoindustrien blitt stueren? Hvor står pornokampen i dag, hva rører seg, er det ny bevegelse på gang? Tidsskriftet Rødt! inviterer til diskusjon om pornokampens historie og framtid i anledning utgivelsen av årets 8. marsnummer. Innledere: […]

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 1 2010

Leder: «Latsabbane» . side 3 Intervju med Marielle Leraand: Porno – eit bombardement mot kvinner . side 4 Unni Rustad: Spredte minner fra kampen mot porno . side 8 Margunn Bjørnholt: Fra ridder til sutrekopp . side 16 Margunn Bjørnholt: The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling . side […]

Les resten av artikkelen

Tron Øgrim – revisited

Nr 1 2010

Tron Øgrim skreiv i 2004 et notat under tittelen «Kapitalismen skifter sjef, verdenshistoriske virkninger av at Kina går forbi USA». Den er trykt i Rødt! Nr 2, 2005. Det er drøye fem år siden. Hvordan står artikkelen seg ved inngang til det andre tiåret av det 21. århundre? Jeg har sett litt på det.

Les resten av artikkelen

« Forrige side