Arkiv for Nr 2 2009

Ingen kategorier

Hvorfor den amerikanske stimuleringspakka ikke vil virke

Nr 2 2009

Det er mye å vinne på å se krisa som et vulkanutbrudd på overflaten, skapt av tektoniske platebevegelser dypt nede i kapitalismens skiftende geografiske utviklingsmønster. De tektoniske platene beveger seg stadig raskere, og det er nesten sikkert en økende sannsynlighet for hyppigere og voldsommere kriser av det slaget vi har sett siden 1980 eller der […]

Les resten av artikkelen

Klimaendringar, grenser for vekst og den nødvendige sosialismen

Nr 2 2009

Tilstandsrapporten frå Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for 2007 stadfestar at det er tilnærma sikkert at menneskeleg aktivitet (i hovudsak bruk av fossilt brensel og landskapsendringar) er ansvarleg for den globale oppvarminga som har gått føre seg sidan den industrielle revolusjonen.   Med dei noverande økonomiske og sosiale vilkåra er verda på veg rett […]

Les resten av artikkelen

Kongo (bokomtale)

Nr 2 2009

Thomas Turner: Congo Wars – Conflict, myth, reality, ZE D BOOKS, 2007 Krigen som har herjet Kongo de siste 13 årene, er trolig den blodigste verden har opplevd siden Vietnam-krigen, og det er ikke mye om å gjøre før dødstallene øker ytterligere. Likevel er det en krig som har fått marginalt med dekning, og skapt […]

Les resten av artikkelen

En kinesisk dissident att läsa och sprida (bokomtale)

Nr 2 2009

Minqi Li: The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy, Pluto Press, London 2008, Monthly Review Press, New York 2009 Nu våren år 2009 är också de nyss mest frihetliga överens; det hittillsvarande ekonomiska världsssystemet håller på att paja runt oss. Vad den egna ekonomiska framtiden beträffar vet man också i Iran […]

Les resten av artikkelen

Svolt

Nr 2 2009

Det er vanskeleg for oss i det rike Nord å førestelle oss kva svolt eigentleg inneber. For det er så fjernt.   Sjølv om tal frå FN-organisasjonen for mat og landbruk, FAO, viser at 963 millionar av verdas innbyggjarar levde under sveltegrensa i 2008, finn vi få reportasjar, få intervju om og få skjønlitterære skildringar […]

Les resten av artikkelen

leder

Nr 2 2009

Hvert sjuende menneske i verden sulter. Klimakatastrofen gjør at vannet stiger, øystater fraflyttes. Island er konkurs. Oljefondet, tilsvarende et norsk statsbudsjett, forsvinner i spekulasjon. Mange blir arbeidsledige – i Høyanger, på Karmøy og i USA. Det er da AP gjør hijab til en valgkampsak, og FrP stiger med seks prosent. Rødt! nummer 200 er på […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side